พล ลั่น! เชื่อแรงอธิษฐานสาบานเคยกล่าวไว้ ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน!

พล ลั่น! เชื่อแรงอธิษฐานสาบานเคยกล่าวไว้ ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน!

vdo.พล ลั่น! เชื่อแรงอธิษฐานสาบานเคยกล่าวไว้ ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *