เลขาฯ ป.ป.ส. ยืนยันแล้ว ต้นกินเองได้ แต่ ไม่ให้ต้มขาย

เลขาฯ ป.ป.ส. ออกมายืนยัน ประชาชนสามารถต้มน้ำกระท่อม กินเองภายในบ้านได้ แต่ห้ามต้มใส่ขวดขาย เพราะยังติดข้อห้ามของพ.ร.บ.อาหารฯ

วันที่ 9 ก.ย. 64 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานป้องกันและ ป ร า บ ป ร า ม ย าเ ส พ ติ ด (ป.ป.ส.) เปิดเผยผ่านผู้สื่อข่าวช่องวันว่า หลังปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 24 ส.ค.64 ส่งผลให้ประชาชนสามารถขายใบสด พันธุ์ของพืชกระท่อมได้  หรือจะปลูกต้นกระท่อมกี่ต้นก็ได้ ไม่ ผิ ด ก ฎ หม า ย ไม่เว้นแม้กระทั่งการต้มน้ำกินเองในบ้านก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ยังไม่อนุญาตให้ต้มน้ำกระท่อมใส่ขวดขาย  เพราะติดข้อห้ามของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย และกระท่อมทั้งต้นและสารสกัด ด้วยเหตุนี้ การต้มน้ำกระท่อมที่ขายกันในขณะนี้ แม้ขออนุญาตก็ยังทำไม่ได้เช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เพื่อหาแนวทางคลายข้อกำหนดต่างๆ ช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

การประชุมของ กมธ. เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น ได้มีการหารือถึงข้อกำหนดการ ห้ า ม จำหน่ายกระท่อมให้ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึง สตรี มีค ร ร ภ์ และสตรีที่ให้ น ม บุ ต ร นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้แปรรูป ด้วยการต้มน้ำกระท่อม ใส่ขวด และหากทำเป็นอุตสาหกรรม เช่น การนำเข้า ส่งออก ต้องขออนุญาตกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมย้ำว่า แม้ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชี หากนำไปเป็นส่วนผสมเครื่องดื่มสูตร 4 คูณ 100 ถือว่ามีความผิดทาง ก ฎ ห ม าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *