ผอ.ขับรถลงเข้า กว่า 22กม. มาเบิกเงิ น 2000ให้ นักเรียน

ทำเอาชาวเน็ต ยิ้มปลื้มใจ ช่วงวันที่ 13 กันยายน64 นักข่าวรายงานจาก นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาบ้านแม่ตาแมว แล้วก็ นางสาว ประภาวรินทร์ วิเชียรสรร คุณครูผู้ช่วย

สถานศึกษาบ้านแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จะต้องขับขี่รถขึ้นลงเขา เพราะว่าทางห่างไกลความเจริญ มีทั้งหลุมลึก ร่องน้ำ แล้วก็ผาชันข้างถนน โดยใช้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว

รวมทั้งมอเตอร์ไซค์ จากที่ตั้งของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติภูเขาหลวง ซึ่งมีระยะทาง 11 กิโล ใช้เวลาเดินทางกว่า 30 นาที เพื่อเดินทางไปเบิกเงิu ปริมาณ 44,000 ບาท

ที่ธนาคารในตัวอำเภอแม่สรวย และก็นำกลับมามอบให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ที่สถานศึกษาบ้านแม่ตาแมว รายละ 2,000 ບาท จำนวน 22 คน รวมระยะทางไปกลับ จากสถานที่เรียนบ้านแม่ตาแมว ถึงถนนหนทางทางขึ้น 22 กม.

การเดินทางใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เผยออกมาว่า เมื่อทางโรงเรียนได้รับโอนเงิu ก็เร่งเบิกจ่าຢมาให้ผู้ปกครองในทันที เพราะว่ามีข้อกำหนด

ที่จะจำเป็นต้องทำให้เสร็จภายใน 3 วัน ภายหลังจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนเงิuมา สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว การเดินทางเป็นปัญหา เพราะว่าหากฝนตกจะไม่สามารถที่

จะขึ้นลงได้เลยเนื่องจากว่าเป็นทางที่ห่างไกลความเจริญเป็นอย่างมาก แต่ว่าด้วยหน้าที่ของอาจารย์ แล้วก็ผู้บริหารโรงเรียน ก็จำต้องรีบจัดการให้ผู้ดูแล โดยทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์อาข่า ทั้งนี้ภายหลังจากมอบเงิuไปแล้วทุกคนที่

ได้รับเงิuปริมาณดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วต่างดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับเงิuช่วยเหลือคราวนี้ ด้านนางแรมจันทร์ อางีกุ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน สถานศึกษาบ้านแม่ตาแมว บอกว่า ดีใจมากที่ได้รับเงิuจำนวนนี้

และก็จะใช้ประโยชน์จ่าຢสำหรับลูก อีกทั้งซื้อชุดเสื้อผ้านักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียนบางอย่าง เพราะว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่มีรายได้เลย ทำให้ลูกจำต้องสวมเสื้อผ้าชุดเก่า รองเท้าที่ขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *