หมอธีระวัฒน์ เตือนเชื้อคลื่นลูกใหม่ ระวังสายพันธุ์เพี้ยน

เรียกได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด ยังพบผู้ติดเชื้อ แและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งแพทย์หลายคนก็ได้ออกมาเตือนว่าอาจเป็นเชื้อกลายพันธุ์ ที่ติดง่ายมากขึ้น

ล่าสุดวันที่ 20 ก.ย.64 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โพสต์ในเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงสถานการณ์โควิดว่า ถ้าตายใจ อาการหนักดูลด ดูเหมือนคุมอยู่ ตรวจน้อยลง และแล้วปะทุสายพันธุ์เพี้ยน

ระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่า เราต้องไม่ตายใจว่า อาการหนักน้อยลง และปล่อยให้มีการแพร่เงียบๆ ไปเรื่อยๆ ต่อไปอีก ลักษณะการปล่อยให้ระบาดตามธรรมชาติและมุ่งก่อให้เกิดลักษณะของภูมิคุ้มกันหมู่

ที่เรียกว่า herd immunity โดยคนในพื้นที่มีการติดเชื้อมากกว่า 60 % โดยคนที่มีอาการรุนแรงก็ตายไปหรือเข้าโรงพยาบาลอาการหนักไป ดังที่เห็นในเขตมาเนาส์ ของเปรู

โพสต์ดังกล่าว

ซึ่งภายในครึ่งปีแรกของปี 2563 มีการติดเชื้อเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลอย่างมากมาย แต่เมื่อถึงครึ่งปี พบว่าคนป่วยอาการหนักเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การรักษาวินัยส่วนบุคคล การรักษาระยะห่างล้มเหลวไปหมด

ดังนั้น เกิดการระบาดเงียบๆ มายังคนในพื้นที่นั้น จนกระทั่งไวรัสสายเพี้ยนพัฒนาขึ้นดังเช่น เป็นสายเปรูและในเดือนธ.ค.ของปี 2563 จึงเกิดมีการระบาด อาการหนัก ในพื้นที่ดังกล่าวใหม่

อย่างไรก็ตาม หมอธีระวัฒน์ เตือนเชื้อคลื่นลูกใหม่ ถ้าตายใจ อาการหนักดูลด ดูเหมือนคุมอยู่ ตรวจน้อยลง ปล่อยให้มีการแพร่เงียบๆ ระวังสายพันธุ์เพี้ยน

ขอบุคณ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *