เผย 4 กลุ่มต่างชาติ ที่จะเข้ามาซื้อบ้านในไทย

จากกรณีข่าว ต่างชาติซื้อบ้าน ที่พักอาศัยในไทยได้ และสามารถเข้ามาทำงาน รวมถึงอยู่พักอาศัยยาวๆหลายปีในประเทศไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบนั้นว่า

การมีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเข้ามาทำงานหรือพักอาศัยทดแทนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หายไปของไทย บรรเทาผลกระทบจากรายได้ภาคการท่องเที่ยวลดลง ขณะเดียวกัน ยังจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เข้ามาเสริมศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ด้วยเกิดการเชื่อมต่อเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ยกระดับทักษะและสมรรถภาพ และเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับแรงงานภายในประเทศ

ทั้งนี้ มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มที่ชัดเจน คือ

1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง

2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มยังมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการพัฒนาประเทศไทย เช่น ลงทุนขั้นต่ำในพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 2.5-5 แสนดอลลาร์สหรัฐ, มีหลักฐานการลงทุนในประเทศไทย, มีรายได้ขั้นต่ำ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *