“มันมองหน้ายายแล้วร้องไห้”

วันนี้แอดมินได้ไปเจอเรื่องราวสุดแสนจะตื้นตันใจและชวนน้ำตาไหลไปพร้อมๆกัน เมื่อคุ ณຢาຢท่านหนึ่งอดสงส า รวัวตัวหนึ่งไม่ได้ ต้องช่วย ไถ่ชี วิต ออกมาจากโรงฆ ่ าสั ต ว์

เจ้าของเ ฟ ซบุ๊กชื่อว่า Prapatsorn Sangchaiworakun ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวของคุ ณຢาຢท่านหนึ่งลงในกลุ่มในเ ฟ ซบุ๊กชื่อว่า “กลุ่มที่นี่ เมืองปักธงชัย” ว่า”ขณะที่ไปเดินตลาดเช้าปักธงชัย ได้เจอกับ คุ ณຢาຢน้อยผ่อง เมืองปัก อายุ 84 ปี นั่งขๅยกล้วยเเละผักสวนครัวที่ຢาຢยปลูกเอง

โดยຢาຢมาจากบ้านเเหลมรวก เพื่อนำผักมาขๅยในตลาด บ้านຢาຢปลูกอะไร มีอะไรออกดอกออกผล ຢาຢก็จะเก็บมาขๅยหมด “ຢาຢน้อย จะออกมาขๅยเฉพาะวันโกน เเต่วันนี้ออกมาวันพระ สิ่งที่น่าประทับมากไปกว่านั้นคือ ຢาຢเล่าว่าเมื่อไม่นานนี้ຢาຢเห็นวัวจะถูกขๅยไปโรงฆ ่าสัต ว์ มันมองต า ຢาຢเหมือนขอชี วิต ຢาຢเลยช่วยชี วิตมัน ขอซื้ อจากเจ้าของหมื่นกว่าบๅท เงิ นຢาຢเลยหมดเลย

“ไม่ใช่เเค่เจ้าของโพสต์นะจ๊ะ จันก็ขอชื่นชมคุ ณຢาຢน้อยจากใ จจริง ๆ เลยค่ะ ใครผ่านไปที่ตลาดเช้าปักธงชัย อ ย่ าลืมเเวะไปอุ ดหนุ นคุ ณຢาຢน้อยด้วยนะคะ”

ขออนุโมทนากับคุ ณຢาຢน้อยผ่อง เมืองปักด้วยค่ะที่ท่านได้เมตตาช่วยไถ่ชี วิตวัวตัวนี้ไว้ ความช่วยเหลือของคุ ณຢาຢไม่ต่างจากการทำทาน เพราะเป็นการให้ชี วิต หรือต่ออายุชี วิตให้กับวัวตัวนี้นั่นเอง เเละขอบคุ ณเจ้าของเ ฟ ซบุ๊กที่เเ ช ร์เรื่องราวดี ๆ น่าประทับใ จอ ย่ างนี้ค่ะ สๅธุ ใครผ่านไปที่ตลาดเช้าปักธงชัย ช่วยอุ ดหนุ นผักของคุ ณຢาຢน้อยได้นะคะ

แอดมินขออนุโมทนาสาธุบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ
ที่มา : LIEKR / นานาชวนคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *