ถึงเวลาร ว ย 5 ร าศี มีเกณฑ์ถูกห ว ยร างวัลใหญ๋

ร าศีเมษ (13 เมษายน – 13 พฤษภาคม)

ชาวร าศีเมษ ไม่มีพฤติกรรมเหมือนแกะเลยสักนิดความจริงแล้วบุคลิกของเขากระฉับกระเฉง

คล่องแคล่วพลังสูง ห้าวหาญ ใจป้ำ กล้าได้กล้าเสียเสมอ

เขามีอุดมคติและไม่กริ่งเกรงย่อท้อที่จะบุกบั่นให้ได้ตามที่คิดฝันชาวร าศีเมษ

รักการเสี่ ย งโช คภั ย เป็นคนกระตือรือร้นและสนุกสนานกับชีวิตเผชิญกับความท้าทายของชีวิตด้วยความแข็งแกร่ง

ร าศีกรกฎ (15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

ชาวร าศีกรกกฎ ลักษณะเด่น คืออารมณ์อ่อนไหวที่สุด ถูกเกลี้ยกล่อมได้ง่าย

เขารู้ว่าเขาอ่อนแอดังนั้นเขามักสร้ างเปลือกนอกที่แข็งแรงคุ้มก้นปกป้องตนเอง

ด้วยการทำให้คนอื่นเห็นว่าเขาหย าบกระด้างก้าวร้ าววางอำนาจ

หรือเขาอาจหาใครสักคนที่แข็งแกร่งพอจะคุ้มครองป้องกันเขาได้ เขารู้สึกว่าตนเองถูกทำร้ ายจิตใจได้ง่ายๆทั้งๆ

ร าศีตุลย์ (17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

ชาวร าศีตุลย์ เป็นร าศีที่ได้ชื่อว่าทรงเสน่ห์มากที่สุดในโลก เนื่องจากเขาสุภาพอ่อนโยน มีมารย าท

อัธย าศัยดีมีพรสวรรค์ในการเข้ากับผู้คน โกรธย ากแล้วยังหายเร็วด้วยพร้อมเสมอที่จะลืมและให้อภั ย

ฉลาดปร าดเปรื่อง ช่างวิเคร าะห์และสนิทกับใครได้อย่ างไม่ถือตัว

เก่งกาจในการใช้เล่ห์เหลี่ยมชักจูงจิตใจให้คนอื่นคล้อยตามได้สำเร็จก่อนที่ใครๆ จะทันรู้ตัวว่าเขากำลังพย าย ามทำอะไรอยู่

ร าศีพิจิก (16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

ชาวร าศีพิจิก เป็นคนทำอะไร “สุดขีด” ทุ่มหมดตัวหมดหัวใจเสมอในทุกๆ ทางไม่ค่อยใช้ทางสายกลางอย่ างใครๆ

เขาจึงรักรุนแรงและเกลียดรุนแรงมีพลังจิตหรือความตั้งใจแน่วแน่หนักแน่นบ างครั้งมากเกินไป

จนกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมีความแข็งแกร่ง

ร าศีธนู (16 ธันวาคม – 13 มกร าคม)

ชาวร าศีธนู มีลักษณะเด่นคือ เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากมีความหวังอยู่เสมอและสนุกกับชีวิตเป็นที่สุด

เขามีความสุขอย่ างแท้จริง และรู้ว่าไม่มีประโยช น์จะต้องมาวิตกกังวลเพร าะทุกสิ่งจะเป็นไปตามทางของมัน

เขาไม่เคยรุ้สึกทุ กข์ร้อน เศร้ าหมอง มีอารมณ์ขัน เฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถ แต่โกหกไม่เป็น

พูดความจริงตรงเผงเกินไป โดยไม่นึกถึงผลที่จะตามมาชอบกีฬากลางแจ้ง เขารักการผจญภั ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *