ฤทธิ์ ‘เตี้ยนหมู่’ หลายจังหวัดจมบาดาล น้ำท่วมรพ. คนติดบนหลังคา ช่วยหญิงเจ็บท้องคลอดส่ง รพ.

ฤทธิ์ ‘เตี้ยนหมู่’ หลายจังหวัดจมบาดาล น้ำท่วมรพ. คนติดบนหลังคา ช่วยหญิงเจ็บท้องคลอดส่ง รพ.

ฤทธิ์ ‘เตี้ยนหมู่’ หลายจังหวัดจมบาดาล น้ำท่วมรพ. คนติดบนหลังคา ช่วยหญิงเจ็บท้องคลอดส่ง รพ.

คลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *