หนุ่มถูก 48 ล้านไม่นิ่งเฉยขอทำดี

นับเป็นอีกเรื่องราวที่เรียกได้ว่าแม้จะรวยแล้วไม่ลืมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่กำลังลำบาก ซึ่งจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตจังหวัดชัยภูมิ วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน ได้รับผลกระท บน้ำท่วมขัง 14 อำเภอ

ประกอบด้วย อำเภอหนองบัวระเหว, จัตุรัส, เมืองชัยภูมิ, เนินสง่า, บ้านเขว้า, เกษตรสมบูรณ์, ภูเขียว, บำเหน็จณรงค์, คอนสาร, ภักดีชุมพล, หนองบัวแดง, บ้านแท่น, เทพสถิต และอำเภอคอนสวรรค์

ล่าสุดมีรายงานว่า นายไพศาล ฦาแรง อายุ 37 ปี ชาวจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผู้ที่เคยถู กສລากฯ รๅงวัລที่ 1 จำนวน 8 ใบ เป็นเงิu 48 ล้านบๅท ของเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2563 ได้ร่วมปันน้ำใจ เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผ ลก ระท บ

โดยระบุว่า สู้ๆครับ พี่น้องชาว ชัยภูมิ ทุ กท่าน นํ้าท่วมปีนี้หนักมาก ขอบพระคุณทีมงานทุ กท่านด้วยนะครับที่ขนนํ้าช่วยกัน ขอบคุณพี่ เอนก นะครับ ส่งมอบธารน้ำใจ 19,200 ขวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *