อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ซ่อมเรียบร้อย น้ำเหลือ 22 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 3 ต.ค.2564 รายงานสถานการณ์น้ำใน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ล่าสุดว่า เหลือปริมาณน้ำในอ่างแค่ 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นของความจุอ่างทั้งหมด 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าของการซ่อมแซมทำนบดินของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ว่า ขณะนี้ทางชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ยกบานประตูระบายน้ำ 4 ช่อง ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นายกิติกุล กล่าวต่อว่า ทำการระบายน้ำแทนทำนบดินชั่วคราว เพื่อปิดช่องทางน้ำไหล และเก็บกักน้ำในอ่างไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ได้ ซึ่งขณะนี้ยังคงมีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *