เกิดอะไรขึ้นแม่สาไม่ต้อนรับแขกมีคนจะหน้าแหกหรือเปล่าท่านประธานว่าไง

เกิดอะไรขึ้นแม่สาไม่ต้อนรับแขกมีคนจะหน้าแหกหรือเปล่าท่านประธานว่าไง

เกิดอะไรขึ้นแม่สาไม่ต้อนรับแขกมีคนจะหน้าแหกหรือเปล่าท่านประธานว่าไง

คลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *