เพื่อไทยมีมติขับ “ศรัณย์วุฒิ -พรพิมล” พ้นจากพรรค มีผลทันที

วันนี้ (12 ต.ค.)ที่พรรคเพื่อไทย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แถลงหลังประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรค เพื่อขอมติจากที่ประชุมขับ 2 ส.ส. คือ ส.ส.อุตรดิตถ์ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ และส.ส.ปทุมธานี​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

นางสาวพรพิมล ธรรมสาร พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคหลังโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ขับ 2 ส.ส.ดังกล่าวพ้นพรรคและมีผลทันที กรณีนายศรัณย์วุฒิ กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วว่า​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

พฤติกรรมมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการทำลายภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคข้อที่ 19 (3)(8) และเป็นการกระทำผิดวินัย​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

และจริยธรรมของพรรคตามข้อบังคับ 113 (3)(5) จึงเห็นควรให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ 118 (4) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง บัตรเสีย 2 เสียง​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ส่วนกรณีนางสาวพรพิมล กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วว่า มีพฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของพรรค อีกทั้งเป็นการกระทำผิดซ้ำสองตามที่พรรคเคยมีมติลงโทษไปแล้ว​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

จึงถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับข้อที่ 19 (3)(7) และถือเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของพรรคข้อที่ 113 (2)(3)(12) จึงเห็นชอบให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ 118 (4) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 134 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ทำให้ทั้ง 2 ส.ส.พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหลังจากวันนี้จะแจ้งให้ทั้ง 2 คนทราบผลมติ และจะแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ซึ่งทั้ง 2 คนสามารถหาสังกัดพรรคใหม่ได้ภายใน 30 วันหลังจากนี้​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

นายประเสริฐ ยังบอกถึงกรณีบุคคลอื่นที่เคยโหวตสวนมติพรรค ตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติม ส่วนหาก 2 ส.ส.ดังกล่าว จะยื่นข้อความเป็นธรรมต่อ กกต. นั้น เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ก่อนหน้านี้พรรคได้เชิญทั้ง 2 คนมาให้เหตุผลแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ทั้งคู่ไม่มาชี้แจง ฉะนั้นถือมติพรรคเป็นที่สิ้นสุด​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ใหม่ โดยไม่ได้เชิญ 2 อดีต ส.ส.พรรคคนดังกล่าวร่วมด้วย นับตั้งแต่มีปัญหาเกิดขึ้น​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *